Clips


Cód.: Descrição:
Cód.: 121 Descrição: CLIPS GALV. N.3/0 C/50
Cód.: 122 Descrição: CLIPS GALV.N.6/0 C/50
Cód.: 708 Descrição: CLIPS GALVANIZADO C/500 N. 8/0
Cód.: 7897185952742 Descrição: BINDER CLIPS PRENDEDOR 32MM C/12
Cód.: 7897185952919 Descrição: BLINDER CLIPS PRENDEDOR 15MM C/12
Cód.: 7897476616414 Descrição: PRENDEDOR DE PAPEL 32MM UFFIZI
Cód.: 7897476620329 Descrição: PRENDEDOR DE PAPEL 41MM UFFIZI
Cód.: 7897849608053 Descrição: CLIPS GALVANIZADO B C/100 N.0 1/0
Cód.: 7897849610063 Descrição: CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/720
Cód.: 7897849610087 Descrição: CLIPS 4/0 C/390 UNID. BACCHI
Cód.: 7897849610094 Descrição: CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 BACCHI 
Cód.: 7897849610100 Descrição: CLIPS 8/0 CX. C/ 500 BACCHI
Cód.: 7897849613545 Descrição: CLIPS COLORIDO C/100 2/0
Cód.: 7898355530098 Descrição: CLIPS GALVANIZADO C/500 RAFA N. 2/0